Thế giới phẳng – Giảm giá 35%

272.000 VNĐ 176.000 VNĐ

Nếu chỉ còn đủ tiền để mua một cuốn sách để biết về thế giới này trong thời gian ngắn nhất – Hãy đọc THẾ GIỚI PHẲNG.
Theo tác giả “Thế giới phẳng”, ngoài kiến thức thông thường như toán học, khoa học…, sinh viên cần trang bị thêm kiến thức liên quan đến 4 nguyên tắc: sáng tạo, sự hợp tác, sự đối thoại, tư duy phản biện để có thể tồn tại trong thế giới có nhiều cạnh tranh như hiện nay.

còn 1 cuốn