Mưu Hèn Kế Bẩn Nơi Công Sở (Tái Bản 2013)

69.000 VNĐ 52.000 VNĐ

Mưu Hèn Kế Bẩn Nơi Công Sở (Tái Bản 2013)

Giới thiệu và phân tích tất cả những thủ đoạn nơi công sở, kèm theo những giải pháp giúp người lao động biết cách vượt qua các trò bẩn đó, để đạt được thành công trong công việc.

Dù chúng ta có thích hay không, các trò bẩn vẫn đang tồn tại khắp các công sở. Ngay cả khi bạn thư giãn trong kỳ nghỉ cuối tuần hay nghiêm trang lắng nghe trong cuộc họp, rất có thể, các đồng nghiệp vẫn đang giở trò với bạn.