Đạo Tình – Tiểu thuyết hắc bang đáng đọc nhất – Giảm giá 30%

238.000 VNĐ 167.000 VNĐ

Nếu lấy đề tài về xã hội đen để làm phép so sánh, Sach123 vẫn tuyên bố cho Đạo tình rating 5 ngang bằng Quan hệ nguy hiểm. Có thể nhiều bạn cho rằng như thế không thuyết phục nhưng nếu nhìn nhận về tổng quan, Đạo tình là một kiểu cách hoàn toàn khác với Quan hệ nguy hiểm.

còn 10 cuốn

Danh mục: